Žádost o vyjádření

Vítáme Vás v elektronické aplikaci pro podání žádosti o vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací společnosti itself s.r.o.

Aplikace je rozčleněna do několika po sobě následujících sekcí. Při vyplňování prosím postupujte pečlivě.

Území, o které se jedná, lze blíže specifikovat pomocí příloh v sekci Důvod žádosti nebo přímo vyznačit v sekci Zájmové místo. Zde prosím vymezte dané území tak, aby vyznačení co nejpřesněji odpovídalo skutečnosti.

Žádost o vyjádření přijímáme pouze v elektronické podobě. Vyjádření Vám doručíme zdarma prostřednictvím mailu. Vyjádření obsahuje veškeré náležitosti úřední listiny (razítko, podpis) a je použitelné pro všechny typy případů.

Pokud jste již v minulosti žádost zadávali a přihlásíte se do aplikace, formulář se Vám automaticky předvyplní podle poslední žádosti. Jestliže účet nemáte, můžete se zaregistrovat.

Doplňující informace k žádosti o vyjádření najdete zde.

V případě dotazů nás kontaktujte na itself@itself.cz.