Žádost o vyjádření

Pokyny

Vítáme Vás v elektronické aplikaci pro vyjádření společnosti itself s.r.o..

Při vyplňování prosím postupujte pečlivě. Zájmové území lze specifikovat pomocí příloh ve straně Důvod žádosti, nebo přímo vyznačit v položce Zájmové místo. Při tomto vyznačování prosím postupujte tak, aby co nejlépe vystihovalo skutečné místo Vašeho zájmu.

Pokud bude zvoleno elektronické doručení, je vyjádření zasláno zdarma, pokud poštou, bude účtován poplatek 130 Kč. Vytištěné elektronicky doručené Vyjádření obsahuje náležitosti úřední listiny (razítko, podpis) a je použitelné pro všechny případy stejně jako Vyjádření doručené poštou.

Pokud budete přihlášeni, můžete formulář automaticky předvyplnit z poslední žádosti. Jestli účet nemáte, můžete se registrovat.

Doplňující informace o žádosti o vyjádření naleznete zde.

V případě problémů nás kontaktujte na itself[at]itself.cz.